IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije Beograd 2021 IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije Beograd 2021 IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije Beograd 2021 IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije Beograd 2021

Poštovane kolege, Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja alergologa i kliničkih imunologa, odlučeno je da se:

IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa Srbije sa međunarodnim učešćem

“INTERDISCIPLINARNE TEME U ALERGOLOGIJI i KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI“

održi kao VIRTUELNI KONGRES od 6 – 9. maja 2021. godine u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu. Učesnici će pratiti Kongres preko ZOOM platforme. Svi registrovani učesnici sa regulisanom kotizacijom će nekoliko dana pred početak Kongresa dobiti pristupne linkove za uključenje na Kongres. Kao što smo istakli, naučni program pokrivaće različite aspekte prevencije, dijagnostike i lečenja alergijskih, atopijskih bolesti disajnih puteva i kože, hipersenzitivnih reakcija na lekove, anafilakse, vaskulitisa i sistemskih bolesti vezivnog tkiva, imunodeficijencija, i svih drugih imunološki posredovanih oboljenja, i biće prilagođen različitim specijalnostima sa kojima smo interdisciplinarno povezani.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Radovi će biti objavljeni u elektronskom Zborniku radova. Rok za slanje apstrakata je 25. april. 2021. godine.

Tehnička realizacija:

ARIA Conference & Events d.o.o.
Biljana Latinović Tanasković,
kancelarija: 011.2600.978,
mobilni: + 381 63 7784 184;
e-mail: b.tanaskovic@aria.co.rs; office@aria.co.rs.

Uz srdačan pozdrav, unapred se radujemo susretu i plodonosnom radu.

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Tomić-Spirić

Predsednik Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS)

POD POKROVITELJSTVOM

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Vesna Tomić Spirić

Sladjana Andrejević

Snežana Aranđelović

Rajica Stošović

Žikica Jovičić

Lidija Burazer

Irena Oštrić-Pavlović ( sekretar Udruženja)

Aleksandra Barać

Radovan Mijanović

Dragana Tadić

Aleksandra Plavšić

Rada Mišković

Maja Stojanović

NAUČNI ODBOR

Vesna Tomić – Spirić

Aleksandra Perić – Popadić

Sanvila Rašković

Branka Bonači – Nikolić

Marina Atanasković Marković

Vojilsav Đurić

Jasna Bolpačić

Zorica Zivković

Anđelka Stojković

Đorđe Miljković

Jasna Jovićević

Katarina Milošević

POČASNI ODBOR

Ratko Đukanović

Andrej Petrov

Aleksandar Perić

Milenko Stojković

Nataša Maksimović

Ivana Stanković

Biljana Zvezdin

Branislava Milenković

Zorica Lazić

Sanja Hromiš

Ivan Kopitović

Aleksandra Nikolić

Edin Jusufovic

Aleksandar Milovanović

Jovanka Bislimovska Karadžinska

Mirjana Rajilic-Stojanović

Predrag Minić

Luciana Tanno

Marco Caminati

Michael Makris

Dragan Popović

Andrija Bogdanović

Mirjana Bogić

Goran Stanković

Nevena Kalezić

Dragan Sagić

Goran Marjanović

Srđan Pašić

Srdja Janković

Darko Antić

Miloš Nikolić

Svetlana Popadić

Vojislav Parezanović

Arsen Ristić

Rade Milić

Ruža Stević

Mirjana Šefik-Bukilica

Đuro Macut

Jovan Ranin

Goran Stevanović

Dušan Popadić

Dejan Dokić

Zoran Arsovski

Miloš Marković